bilgi@beyinvesinir.com
Hemen Randevu Alın...+90 (232) 404 00 61
Online Randevu  Arama

Omurga Kırıkları

Beyin ve Sinir

Omurga Kırıkları

Genel Bakış
Omurga ve omurilik yaralanmaları nispeten genç nüfusu etkileyen ve sonuçları ile ciddi sosyo-ekonomik problemelere neden olabilen yaralanmalardır. Omurilik yaralanmaları genellikle omurga kırıkları sonrası kırılan kemiğin omuriliğin geçtiği kanalı daraltması ile meydana gelir. Nadir olarak özellikle çocuklarda herhangi bir kemik kırığı olmadan omuriliğin aşırı gerilmesi ile de oluşabilir. Omurga kırıkları ve yaralanmaları omurganın boyun kısmından kuyruk sokumuna kadar herhangi bir bölgesinde olabilir.

Omurga ve omurilik anatomisi
Kırıkları biraz daha iyi anlamak için omurga anatomisini kısaca gözden geçirelim (figure 1) Omurga, birbirleriyle yumuşak doku, eklemler ve omurlar arası yastıkçıklar (disk) ile bağlanan 33 adet omur denen kemikden oluşur. Bu omurlar zinciri gövdemizin dik durmasını, her yöne olan hareketini (öne-arkaya eğilme, yanlara dönme) sağlayan bir destek yapı oluşturur. Ayrıca her omurun arka kısmında omuriliğin içinden geçtiği bir halka kemik yapı vardır ve böylelikle omuriliği korurlar. Omurilik beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında irtibatı sağlayan ve beyinden bu bölgelere emir getiren ve götüren sinir dokusundan oluşur. Tıpkı bir elektrik kablosu gibi görev yaparak, el ve kollarımızın, ayak ve bacaklarımızın çalışmasını sağlar, duyu fonksiyonumuzu sağlar ve nefes alma fonksiyonuna yardımcı olur ve idrar, büyük abdest yapmamızı kontrol eder.

Omurga yaralanmaları nelerdir?
Omurga yaralanmaları hafif bir yumuşak doku travmasından omurga kırığı ve omurilik yaralanmasına kadar çeşitli şiddette olabilir. Omurga kırık ve çıkıkları omurilik yaralanmasına ve dolayısıyla felçe neden olabilir. Tedavi de vakanın şiddetine gore değişir.

Kırıklar nerelerde olur ?
Kırıkların %5-10'u boyun omurlarında, %70'i sırt ve bel omurlarında ve geri kalanı daha aşağı bölgelerde görülür. En sık yaralanan bölge sırt ve bel omurlarının birleştiği (12. sırt omuru ve 1. bel omuru) omurganın en hareketli bölgesindedir.

Omurga kırıkları 3 şekilde olabilir.

Kırıklar: Bir kemiğin üzerine dayanabileceğinden fazla yük binerse o kemik kırılır. En sık görülen tipi kırık omurun ön kısmının çöktüğü  ‘çökme kırıklarıdır’. Eğer omurga üzerine binen yük daha da şiddetli ise o zaman omurun orta ve arka kısmı da kırılabilr ve kırık parçaları omurilik kanalına doğru yer değiştirip omuriliği zedeleyebilir. Bu tip kırıklara da patlama kırığı denir. Patlama kırıklarında omurilik yaralanması ve felç sık görülmekle birlikte her patlama kırığı felce ya da omurilik yaralanmasına neden olmaz. Kırıklar genellikle tek bir omurda olmakla beraber %20-30 oranında ardışık veya ardışık olmayan birden fazla omuru da içerebilir.

Çıkıklar ve Kırıklı-Çıkıklar: Omurga üzerine binen yükler daha da artarsa o zaman kemik de kırıkla birlikte omurları birbirine bağlayan ve bir arada tutan yumuşak dokular, disk ve bağlarda ve eklemlerde de yaralanma olabilir . Bu durumda iki omurun birbiri ile bağlantısı kopar ve omurga çıkığı meydana gelebilir. Omurga çıkığı nadiren sadece yumuşak dokuların yaralanması ile oluşan sırf çıkı olarak görülürken sıklıkla omur kırığı ile birlikte kırıklı-çıkık olarak da görülür. Bu iki tip yaralanma ile birlikte omurilik yaralanması çoğu zaman gelişir ve en tehlikeli yaralanma şeklidirler. Aynı zamanda çıkık ve kırıklı çıkıkların iyileşmesi sadece kırıklara gore çok daha zordur. Bu nedenlrden dolayı çıkık veya kırıklı çıkıklar çoğunlukla cerrahi tedavi gerektirirler.

Bulgular nelerdir ?
Erken dönemde bulgular yaralanmanın şiddetine ve yerine göre değişir. Boyun, sırt, bel ağrısı, kas spazmı başlıca bulgulardır. Omurilik yaralanması da var ise uyuşuklu, kol ve/veya bacaklarda hissizlik, kuvvet kaybı,  idrar, büyük abdest kaçırma, yapamama gibi çeşitli şikayetler olabilir.

Geç dönemde ise sinir yaralanması olmayan hastalarda yeterli tedavi uygulanmaz ise omurgada kamburluk (kifoz) oluşması ve bunun yaratabileceği şiddetli ağrı en sık görülen şikayettir. Sinir yaralanması olan hastalar ise felç ve onun getirdiği problemlerden muzdariptirler.

Başlıca sebepler nelerdir?
Genellikle yüksek enerjili travmalara bağlı gelişir. Trafik kazaları en sık nedendir. Bunu dışında düşmeler özellikle yüksekten düşmeler, ateşli silah yaralanmaları, spor kazaları başlıca nedenlerdir. Osteoporozu olan yaşlı hastalarda, omurga tümörü olan hastalarda ise bu hastalıkların etkilediği omurga kemikleri zayıfladığı için hafif düşmeler gibi düşük enerjili travmalar sonrası bile ciddi kırıklar oluşabilir.

Kimler etkilenir?
Hastaların % 80’i 18-25 yaş arası hastalardır. 
Erkekler kadınlara gore 4 kez daha fazla omurga kırığı geçirme riskine sahiptirler.

Tanı nasıl konur?
Omurga yaralanması olduğu andan itibaren en yakın hastaneye ulaştırılmanız ve bu işlemin yapılış şekli çok önemlidir. Transport için doğru olan ambulans ve işin uzmanı paramediklerin gelmesini beklemektir. Hastanın uygun pozisyonda taşınmaması yaralanmanın kaderini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Acil servise getirildikten sonra doktorlarınız ilk müdahalenizi ve muayenenizi yapar ve tanı konulması için aşağıdaki tetkikleri isteyebilir.

Direkt radyografi: Yaralanma şüphesi olan hastalara ilk yapılacak tetkiktir. Çoğu zaman yaralanmanın olup olmadığını başarılı şekilde ekarte edebilir.

Bilgisayarlı tomografi: Kırıkları direct radyografiden daha iyi gösterir. Bazı hastanelerde rutin uygulanmaktadır. Diğerlerinde ise direct grafide görülen kırıkların şiidetini ve tipini değerlendirmek için istenebilir.

Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG): Omuriliğin ve yumuşak dokuların değerlendirilmesinde en iyi yöntemdir. Her hastada gerekli değildir; ancak kırık tespit edilen hastalarda kırığın şiddeti ve yumuşak dokuların durumunu değerlendirmek için istenebilir. Ayrıca sebebi açıklanamayan omurilik yaralanmalarında ya da omurilik yaralanması ile omurga kırığının seviyelerinin uyum göstermediği durumlarda istenebilir.

Tedavi prensipleri nelerdir ? 
Tedavi, omurilik yaralanması olmayan hastada ağrının kontrolü ve omurganın bütünlüğünün sağlanması, restore edilmesini amaçlar. Yaralanmış omurgada tahribatın zaman içinde ilerleyerek kamburluğa yol açmasını ya da artan kamburlukla omurilikte başta olmayan bir yaralanma olmasını engellemek başlıca amaçlardır. Omurilik yaralanması olan hastada ise yaralanmaya neden olan kemik basısı, omurilik sıkışması gibi durumlar düzeltilmeye çalışılır. Bu tedavinin erken dönemde uygulanması özellikle kısmi felci olan hastalarda önemlidir. Çünkü kısmi felç olan hastaların iyileşme şansı daha yüksektir. Tam felç geçirmiş hastalarda ise iyileşme şansı daha azdır. Ancak bu hastaların da erken rehabiltasyonu için kırık omurganın süratle rekonstrükte edilmesi ve bütünlüğünün kazanılması gerekir.

Hangi tedaviler uygulanabilir ?

Korse veya alçı tedavisi: Kırıkların iyileşmesi için bir tespit gereklidir. Özellikle çökme kırıklarında, omurilik yaralanması ve yumuşak doku-bağ dokusu yaralanması olmayan hastalarda korse veya alçı tedavisi tercih edilir. Amaç dışarıdan tespit ile kırığın iyileşmesini sağlamak ve omurganın daha fazla çöküp omurilik basısı yapmasını ve kamburluk gelişmesini önlemektir. Alçı veya korse süresi genellikle 3 aylık bir süredir.

Enstrümentasyon ve füzyon: Kırık omurganın metal enstrümanlar kullanarak tespit edilmesi ve aynı zamanda dondurulmasıdır. Bu işlem omurganın ön veya arka tarafından yapılabildiği gibi bazen her iki tarafın da dondurulması gerekebilir. Füzyonun sağlanması aylar sürebilir. Aynı zamanda omurilik yaralanması olan hastalarda omuriliği sıkıştıran kemik parçalar da cerrahi girişim sırasında temizlenebilir. Nörolojik yaralanma olmayıp da arka bağ dokularının yaralandığı patlama kırıklarında ve nörolojik yaralanma olan tüm diğer patlama kırığı veya kırık ve kırıklı çıkıklarda tercih edilecek tedavi yöntemidir.

Vertebroplasti & Kifoplasti:Bazı seçilmiş çökme kırıklarında, osteoporoz veya tümöre bağlı kırıklarda ve bazı patlama kırıklarında uygulanabilen minimal invazif tedavi yöntemidir. Lokal anestezi altında uygulanabilir. Ciltte yapılacak küçük kesilerden omurgaya geniş iğneler ile girip kırığın düzeltilmesi ve içine sağlamlaştırmak için  çimento konması esasına dayanır.

Tanı ve Tedaviler

Mikroskop cihazı birçok branşta kullanıldığı gibi özellikle beyin cerrahi ameliyatlarının en önemli yardımcılarındandır.

 • Beyin ve Sinir Boyun Fıtığı

  Boyun Fıtığı Nedir? Boyun fıtığı, beyin ve sinir alanında sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Bilindiği gibi&n ...

 • Beyin ve Sinir Bel Fıtığı

  Bel fıtığı kimlerde görülür? Bel fıtığı, genelde 30 - 60 yaş arası yetişkinlerde sık gö ...

 • Beyin ve Sinir Çocuk Anestezisi

  Beyin ve Sinir olarak, İzmir beyin ve sinir cerrahisindeki tecrübe ve özenli uygulamalarımızla çoc ...

 • Beyin ve Sinir Anestezi : Erişkin Anestezisi

   Anestezi : Erişkin Anestezisi  Anestezi genellikle ameliyatlarda kullanılmaktadır. Tıp bilimindeki anlamı ...

 • Beyin ve Sinir Omurga Kırıkları

  Omurga Kırıkları Genel Bakış Omurga ve omurilik yaralanmaları nispeten genç nüfusu etkileyen ve sonu&cce ...

 • Beyin ve Sinir Beyin Felçleri

  Beyin Felci Belirtileri Beyin Felci Belirtileri, Beyin felci ya da halk arasındaki adıyla inme; beyne giden ...

 • Beyin ve Sinir Kübital Tünel Hastalığı

  Kubital Tünel Sendromunun Nedir? Kübital tünel sendromu, dirsekte ulnar sinir adı verilen sinir ...

 • Beyin ve Sinir Karpal Tünel Hastalığı

  Karpal Tünel Sendromu Nedir ? El parmaklarının hareketinin ve hissinin sağlanmasında önemli bir rolü b ...